Как заполнить додаток 4 к декларации по ндс

06.03.2018 Выкл. Автор admin

Пример заполнения отчета «Декларация об НДС», в случае отрицательной разницы

Учебный центр «Стимул» предлагает:

Порядок заполнения отчета «Декларация об НДС» регулируется приказом ГНА Украины №41 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» .

Рассмотрим на условном примере, как такую ситуацию (когда сумма налогового кредита превысила налоговые обязательства ) отразить в конфигурации .

В предыдущем месяце (октябрь 2011 года) такая сумма попала в строки 19 и 20.2 «Декларации об НДС»

В текущем месяце (ноябрь 2011 года) эта же сумма первоначально отразится в строках 21, 21.1 и 22 «Декларации об НДС» и попадет в графу 3 Приложения №2 к Декларации и строку 1 Приложения №3. Также допустим, что в текущем месяце у нас опять сложилась ситуация, что налоговый кредит превышает налоговые обязательства .

После этого пользователь самостоятельно указывает в графе 4 Приложения №2 ту часть НДС, которая фактически оплачена покупателем товара и определена нормами части а) п.200.4 НКУ . Допустим, что в нашем случае данная сумма составляет 7500 гривен. Смотрим, как внесенная сумма повлияла на дальнейший расчет отчета.

В следующем отчетном периоде (декабрь 2011года) остаток отрицательного значения, который включается в состав налогового кредита (строка 24 текущего отчета) переносится в строку 21.2.

Приложение 4 к декларации по НДС: ГФСУ рассказала об особенностях

У разі якщо платник податку виявив бажання зайво зараховані кошти на електронний рахунок перерахувати до бюджету чи на поточний рахунок, то він зобов’язаний заповнити й подати в складі податкової декларації з ПДВ Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (далі — додаток 4).

У додатку 4 ПДВшник зобов’язаний заповнити таблицю про відомості щодо суми коштів на рахунку в СЕА, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі — таблиця про відомості).

Усі графи таблиці про відомості підлягають обов’язковому заповненню, незалежно від того, який напрям перерахування коштів указаний платником у текстовій частині під таблицею про відомості додатка 4.

При цьому в таблиці про відомості вказується:

  • у графі 4 — сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, яка визначається як різниця граф 1 та 2 (гр. 1 — гр. 2);
  • у графі 5 — сума коштів на електронному рахунку платника, що може бути перерахована платнику на поточний рахунок, яка визначається як різниця граф 1, 2, та 3 (гр. 1 — гр. 2 — гр. 3);

У текстовій частині під таблицею про відомості додатка 4 платник податку визначає напрям перерахування коштів і вказує відповідну суму коштів.

У разі якщо платник податку виявив бажання перерахувати зайві кошти з електронного рахунка до бюджету, то такий платник податку в спеціальному полі під таблицею про відомості додатка 4 указує відповідну суму прописом і цифрою. Водночас така сума не може перевищувати показник графи 4 таблиці про відомості.

У разі якщо платник податку виявив бажання перерахувати зайві кошти з електронного рахунка на поточний рахунок, то такий платник податку в спеціальному полі під таблицею про відомості додатка 4 указує відповідну суму прописом і цифрою й одночасно в обов’язковому порядку зазначає реквізити власного поточного рахунка, на який він бажає отримати вказані кошти. При цьому така сума не може перевищувати показник графи 5 таблиці про відомості.

Тож, зважаючи на викладене вище, податківці відкликали такий абзац листа ДФС від 26.08.2015 р. № 31730/7/99-99-19-03-02-17:

«При цьому графа 5 «Сума коштів на рахунку у СЕА податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника» не заповнюється (прочерки та нулі не проставляються)».

Територіальні органи ДФС
у Тернопільській області

ДФС у регіоні

Податки, збори, платежі

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Додаток 4 до декларації з ПДВ: особливості заповнення

Форми та Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (далі — Порядок №21).

Відповідно до п. 10 розділу III Порядку №21 додатком до декларації є, зокрема, заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (додаток 4) (далі – Додаток 4).

Пунктом 5 розділу V Порядку №21 визначено, що платники податку, які відповідно до ст. 200 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації 0110, зокрема, Додаток 4.

Подання Додатку 4 є обов’язковим при заповненні рядка 20.2 декларації.

Сума бюджетного відшкодування, визначена у декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2 декларації) з ПДВ відповідно до ст. 200 ПКУ, відображається окремо:

а) у сумі (словами та цифрами), що перераховується на рахунок банку платника із зазначенням номеру рахунка (рядок 20.2.1 декларації);

б) у сумі (словами та цифрами), що враховується в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету, із зазначенням коду бюджетної класифікації та рахунку платежу (рядок 20.2.2 декларації).

У відомостях щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування (далі – СЕА) ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, відображаються:

— сума коштів на рахунку у СЕА ПДВ на момент подання декларації;

— сума узгоджених податкових зобов’язань поточного звітного періоду (рядок 18.1 декларацій 0110, 0121 – 0123, 0130);

— сума податкового боргу з податку на момент подання декларації;

— сума коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що може бути перерахована до бюджету;

— сума коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що може бути перерахована на поточний рахунок платника.

Загальна сума коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку або підлягає перерахуванню на рахунок у банку (із зазначенням номеру рахунку), вказується словами та цифрами.

При цьому відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, зазначаються лише у разі наявності такої суми коштів та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування до бюджету або на поточний рахунок, яке відображено у заяві.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

Заполняем приложение 4 к декларации по НДС

Податківці в інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 101.20) нагадують, що платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації 0110, зокрема, додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету»

Подання додатку 4 є обов’язковим при заповненні рядка 20.2 декларації.

Заповнюється цей додаток з урахуванням наступного.

Відомості, необхідні для формування показників критеріїв встановлених пп. 200.19.3 ПКУ, відображаються за трьома таблицями.

Сума бюджетного відшкодування, визначена у декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2 декларації) з ПДВ відповідно до ст. 200 ПКУ, відображається окремо:

  • у сумі (словами та цифрами), що перераховується на рахунок банку платника із зазначенням номеру рахунка (рядок 20.2.1 декларації);
  • у сумі (словами та цифрами), що враховується в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету, із зазначенням коду бюджетної класифікації та рахунку платежу (рядок 20.2.2 декларації).

У відомостях щодо суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, відображаються:

  • сума коштів на рахунку у СЕА ПДВ на момент подання декларації;
  • сума узгоджених податкових зобов’язань поточного звітного періоду (рядок 18.1 декларацій 0110, 0121 – 0123, 0130);
  • сума податкового боргу з податку на момент подання декларації;
  • сума коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що може бути перерахована до бюджету;
  • сума коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що може бути перерахована на поточний рахунок платника.

Загальна сума коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету в рахунок сплати ПЗ з ПДВ або підлягає перерахуванню на рахунок у банку (із зазначенням номеру рахунку) вказується словами та цифрами.

При цьому відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, зазначаються лише у разі наявності такої суми коштів та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування до бюджету або на поточний рахунок, яке відображено у заяві.

Нагадаємо, що 1 лютого 2016 року діє нова форма декларації з ПДВ. Як змінилася ця декларація та додатки до неї, читайте в аналітичному матеріалі тут >>>

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Как заполнить додаток 4 к декларации по ндс

Особенности перечисления излишне зачисленных средств с электронного счета плательщика и информирует относительно отдельных вопросов заполнение приложения 4(Д4) к налоговой декларации по НДС рассмотрены в письме ГФС от 09.10.2015 г. № 37545/7/99-99-19-03-02-17.

В приложении Д4 налогоплательщик заполняет таблицу о сведениях относительно суммы средств на счете в системе электронного администрирования (СЭА), которая превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет. Все графы этой таблицы подлежат обязательному заполнению, независимо от того, какое направление перечисления средств указано плательщиком в текстовой части под таблицей о сведениях приложения Д4.

При этом в графе 4 таблицы о сведениях указывается сумма средств на электронном счете, которая может быть перечислена в бюджет и определяется как разница граф 1 и 2.

В графе 5 таблицы о сведениях указывается сумма средств на электронном счете плательщика, которая может быть перечислена плательщику на текущий счет и определяется как разница граф 1, 2 и 3.

В текстовой части под таблицей о сведениях приложения Д4 налогоплательщик определяет направление перечисления средств и указывает соответствующую сумму средств.

Если налогоплательщик изъявил желание перечислить излишне уплаченные средства с электронного счета в бюджет, то в специальном поле под таблицей о сведениях приложения Д4 указывается соответствующая сумма прописью и цифрами. При этом такая сумма не может превышать показатель графы 4 таблицы о сведениях.

Если налогоплательщик изъявил желание перечислить излишне уплаченные средства с электронного счета на текущий счет, то в специальном поле под таблицей о сведениях приложения Д4 указывается соответствующая сумма прописью и цифрами и одновременно в обязательном порядке указываются реквизиты собственного текущего счета, на который он желает получить такие средства. При этом такая сумма не может превышать показатель графы 5 таблицы о сведениях.

Лист Державної фіскальної служби України від 09.10.2015 р. № 37545/7/99-99-19-03-02-17

Державна фіскальна служба України на доповнення до листа від 26.08.2015 № 31730/7/99-99-19-03-02-17 про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника інформує щодо окремих питань заповнення додатка 4 (Д4) до податкової декларації з ПДВ.

У разі якщо платник податку виявив бажання зайво зараховані кошти на електронний рахунок перерахувати до бюджету чи на поточний рахунок, то такий платник податку зобов’язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (далі – додаток (Д4)).

В такому випадку у додатку (Д4) платник податку зобов’язаний заповнити таблицю про відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі – таблиця про відомості).

Всі графи таблиці про відомості підлягають обов’язковому заповненню, незалежно від того, який напрямок перерахування коштів вказаний платником у текстовій частині під таблицею про відомості додатка (Д4).

При цьому в графі 4 таблиці про відомості вказується сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, яка визначається як різниця граф 1 та 2 (гр. 1 – гр. 2).

В графі 5 таблиці про відомості вказується сума коштів на електронному рахунку платника, що може бути перерахована платнику на поточний рахунок, яка визначається як різниця граф 1, 2 та 3 (гр. 1 – гр. 2 – гр. 3).

В текстовій частині під таблицею про відомості додатка (Д4) платник податку визначає напрямок перерахування коштів та вказує відповідну суму коштів.

У разі якщо платник податку виявив бажання перерахувати зайві кошти з електронного рахунку до бюджету, то такий платник податку у спеціальному полі під таблицею про відомості додатка (Д4) вказує відповідну суму прописом та цифрою. При цьому така сума не може перевищувати показник графи 4 таблиці про відомості.

У разі якщо платник податку виявив бажання перерахувати зайві кошти з електронного рахунку на поточний рахунок, то такий платник податку у спеціальному полі під таблицею про відомості додатка (Д4) вказує відповідну суму прописом та цифрою та одночасно в обов’язковому порядку вказує реквізити власного поточного рахунку, на який він бажає отримати вказані кошти. При цьому така сума не може перевищувати показник графи 5 таблиці про відомості.

Враховуючи викладене, абзац «При цьому графа 5 «Сума коштів на рахунку у СЕА податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника» не заповнюється (прочерки та нулі не проставляються)» листа ДФС від 26.08.2015 № 31730/7/99-99-19-03-02-17 відкликається.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести цей лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності та при проведенні масово-роз’яснювальної роботи.